Sistemes d'ompliment i tapada

Ompliment de líquids per volum, per cabalímetres, per pes o per detecció de nivell

J. Esquerda, SA aplica diferents sistemes de dosificació, depenent del producte a envasar, amb becs de dosificació submergits en el cas de productes escumejants.

- Omplidores de líquids per volum. Per cilindres de dosificació volumètrica.
- Omplidores per cabalímetres. Cabalímetres màssics (per a qualsevol tipus de producte) o electromagnètics (per a productes de base aquosa).
- Omplidores per detecció de nivell. Per sistema de buit o gravetat.
- Omplidores per pes. Per sistema d'ompliment ponderal o gravimètric.

En les màquines tapadores, s'apliquen diferents sistemes de tancament per a qualsevol format de tap:

CERRADO NUEVO

- Taps roscats i/o a pressió
- Càpsules precinte
- Obturadors i comptagotes
- Inhaladors
- Taps de goma
- Vaporitzadors
- Pinzells
- Altres

Les màquines omplidores Esquerda apliquen la tecnologia d'ompliment més apropiada per a cada producte, en funció de les necessitats de cada client. Els diferents sistemes de dosificació ofereixen diversos avantatges que es tenen en compte en tots els projectes d'envasament.

Els mesuradors de cabal ens permeten omplir, en una mateixa màquina, un ampli rang de volums, per exemple des d'1 litre fins a 25 litres, o des de 50 ml fins a 5 litres. A més ofereixen un millor sistema de neteja. D'altra banda, el sistema d'ompliment per volum, de funcionament mecànic, és de manteniment senzill i de llarga durabilitat, i ofereix l'avantatge d'uns cicles d'envasaments constants.

Altres sistemes de dosificació s'adapten a la perfecció al tipus de producte a envasar. Per exemple, el sistema per buit resulta òptim per a la dosificació de perfums en una màquina omplidora semiautomàtica.