Sectors màquines Esquerda

Maquinària d’envasament principalment per a productes químics, cosmètics i farmacèutics

DETALLE MINIBLOC005-medium

J. Esquerda, SA fabrica maquinària destinada principalment a dos tipus d'activitat en concret, l'envasament de líquids i l'estotjament, i abraça diferents sectors com:

-         Farmàcia

-          Cosmètica

-          Perfumeria

-          Productes de neteja

-          Productes químics, fitosanitaris i d’automoció

-          Alimentació

-          Conserves