J. Esquerda | Maquinària d'envasament

ENVASADORA MINIBLOC PER OMPLIR I TAPAR

Màquina envasadora de líquids, model MINIBLOC, per l’ompliment i tapada automàtics d’envasos miniatura.
Incorpora el sistema de dosificació volumètrica, amb possibilitat d’altres sistemes d’envasament, com les bombes peristàltiques. La regulació de les velocitats d’aspiració i de dosificació, així com la regulació de la dosi a cada cilindre.
[ + ] MINIBLOC